0774/982.049

Stimaţi cetăţeni

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că  Primăria Municipiului Buzău. cu sediul în Piaţa Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru « CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, cart. Micro 14, str. General Grigore Baştan, nr. 2, Cazarma 3177, Lot 2, în suprafaţă de 56991 mp.

Consultarea documentelor complete ale propunerilor PUZ precum şi transmiterea observaţiilor, se pot face la Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu, camera 8 din Primărie, consilier Diaconiţă Elena (tel.0238/725.538), persoană responsabilă din partea Primăriei cu informarea şi consultarea publicului, în perioada 15.11.2019 – 06.12.2019, în zilele lucrătoare.

Cu stimă,

 

  Primarul Municipiului Buzău,

Constantin Toma

error: Continut protejat

Pin It on Pinterest